درباره من

سعید امینیان

تلفن تماس : ۰۹۱۲۶۰۴۱۴۰۴

پست الکترونیک : aminian@gmail.com

دانلود رزومه : Saeed Aminian CV