بایگانی دسته: متفرقه

وضعیت شغلی زنان در ایران

اینفوگرافی جدیدی توسط کانون کارآفرینی ایرانمنتشر شده که اطلاعات مفید و جالبی در خصوص وضعیت شغلی زنان در ایران ارایه می دهد. این آمار نشان دهنده این است با وجود ظرفیت بسیار بالای زنان در جامعه ایران (مخصوصا در حوزه دانشگاه) هنوز راه بسیاری تا استفاده مفید از این ظرفیتها مانده است.

infographic1000